RO ENG

SCURTĂ PREZENTARE A PORTULUI CONSTANȚA

Portul Constanța beneficiază de o poziționare geografică avantajoasă, fiind situat pe rutele a 3 coridoare de transport Pan-European: Coridorul IV, Coridorul IX și Coridorul VII (Dunărea) - care leagă Marea Nordului de Marea Neagră prin culoarul Rhin-Main-Dunăre.

Portul Constanța are un rol major în cadrul rețelei europene de transport intermodal, fiind favorabil localizat la intersecția rutelor comerciale care leagă piețele țărilor fără ieșire la mare din Europa Centrală și de Est cu regiunea Transcaucaz, Asia Centrală și Extremul Orient.

Portul Constanța este unul dintre principalele centre de distribuție care deservesc regiunea Europei Centrale și de Est, oferind o serie de avantaje, printre care cele mai importante sunt:

  • port multifuncțional cu facilități moderne și adâncimi ale apei în bazinul portuar suficiente pentru acostarea celor mai mari nave care trec prin Canalul Suez;
  • acces direct la țările Europei Centrale și de Est prin Coridorul Pan European VII
  • Dunărea;
  • centru de distribuție a containerelor către porturile din Marea Neagră;
  • conexiuni bune cu toate modalitățile de transport: cale ferată, rutier, fluvial, aerian și conducte;
  • disponibilitatea suprafețelor pentru dezvoltări viitoare;
  • portul Constanța are statutul de Zona Libera, fapt care permite stabilirea cadrului general necesar pentru facilitarea comerțului exterior și a tranzitului de mărfuri către/dinspre Europa Centrala și de Est.